SPISAK - REFERENC LISTA IZVEDENIH RADOVA   (   2009-2015. godina)

2009. GODINA

Predmet ugovora Investitor
Zacevljenje Carinskog potoka  u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Vase Čarapića u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izgradnja fekalne i kišne kanalizacije u ulici Lipa u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Zacevljenje dela Carinskog potoka JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova u Vidovdanskoj ulici na popravci udarnih rupa  JKP“Niskogradnja“ Užice
Izvođenje radova u ul. Braće Nikolića u Sevojnu JKP“Niskogradnja“ Užice
Izvođenje radova u ul. Braće Nikolića u Sevojnu JKP“Niskogradnja“ Užice
Izvođenje radova na ugradnji jalovine JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova ugradnje jalovine i popravka puteva od poplava JP”Direkcija za izgradnju” Užice
Sanacija dela ulice Braće Čolića u Sevojnu JKP“Niskogradnja“ Užice
Sanacija dela ulice Braće Čolića- nasipanje  u Sevojnu JKP“Niskogradnja“ Užice
 Popravka puteva u MZ Mokra Gora JP”Direkcija za izgradnju” Užice
2010. GODINA
Predmet ugovora Investitor
Izvođenje radova na izradi instalacija spoljašnje hidratantske mreže  u OJ Opšta bolnica  Užice Zdravstveni centar Užice, OJ Opšta bolnica  Užice
Izgradnja potisnog cevovoda Rezervoar Negrišori-rezervoar Debela Gora Skupština učesnika sporazuma „Rzav“  JP“Direkcija za izgradnju i  komunalnu delatnost „ Lučani 
Nabavka i ugradnja podzemnog rezervoara za vodu  na lokaciji aerodromske kontrole letenja Ponikve  Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Beograd
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Stevana Mokranjca u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Tanaska Rajića- glavni krak  u MZ Krčagovo  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Vojvode Maslaća  SZP“PRO ART“ Vladimir Bogićević, preduzetnik , Užice
Izvođenje radova na izradi vodovodne linije i fekalne kanalizacije u Cerskoj ulici  „Termo –tehna „ d.o.o. Užice 
 Izgradnja hidrostanice za snabdevanje vodom dela naselja  Čitluk  JP ”Direkcija za izgradnju grada Priboj ” Priboj 
 Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji  kišnih  kanalizacija u ulicama Nemanjina, ulica Stanoja Glavaša, Zlatiborska  ulica, ulicaTanaska Rajića A.D.“Putevi“ Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije u Nemanjinoj ulici  JKP “Vodovod” Užice
Izvođenje radova na ugradnji mehaničko biološkog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Zlakusa  IC SYSTEMS AUTOMATIKA d.o.o. Kruševac 
 Održavanje  puteva ugradnjom jalovine u 2010. godini  JP”Direkcija za izgradnju” Užice
 Probijanje puta Todorovići-Zaboj u MZ Krvavci  JP”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka puteva u MZ Mokra Gora  JP”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izvođenje radova na pojačanom održavanju puta  Zarići – Božinac u Opštini  Kosjerić  Opština Kosjerić                               
 Društveni fond za puteve, Kosjerić 
Popravka puteva u MZ Gostinica, MZ Buar, MZ Krčagovo i MZ Sevojno nakon elementarnih nepogoda -Održavanje  puteva ugradnjom jalovine u 2010. godini JP”Direkcija za izgradnju” Užice

2011. GODINA

Predmet ugovora Investitor
Izvođenje radova  na izgradnji vodovodne mreže  u rasadniku „Centra za reproduktivni  materijal šumskog drveća“ u Požegi Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Izgradnja kišne kanalizacije u ulici Miloša Obrenovića u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije  u ulici Medino Brdo u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Radovi na fekalnoj kanalizaciji u ulici Medino Brdo u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada  atmosferske kanalizacije u Jakšićevoj ulici u  MZ Rosulje u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja kišne kanalizacije sa tekućim održavanjem  Škarpe u  Drinskoj ulici u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova na realizaciji projekta – Izgradnja sistema za veštačko osnežavanje za ski stazu „Briježđa“ u Novoj Varoši – I faza Direkcija za građevinsko zemljište i izgrdnju opštine Nova Varoš, Nova Varoš
Izvođenje dodatnih radova na izgradnji sistema za veštačko osnežavanje ski-  staze „Briježđa“ u Novoj Varoši Direkcija za građevinsko zemljište i izgrdnju opštine Nova Varoš, Nova Varoš
 Izvođenje radova na vodosnabdevanju naselja Sjeverin i Rudo JP Direkcija za izgradnju grada Priboj, Priboj
Izgradnja pumpnih stanica  i rezervoara  P6 Brezovac  i P7 Milakovića kuće  u Ljuticama  i Tometnom polju JP Direkcija za izgradnju Požega, Požega
Izvođenje radova na popravci puta Skržuti- Brdo JKP“Niskogradnja“ Užice
Izvođenje zemljanih  radova  na Deponiji DubokoGradinženjering Plus d.o.o.  Užice
Čišćenje divljih deponija na području Grada UžicaGrad Užice-Gradska uprava za poslove organa grada,opštu upravu i društvene delatnosti, Užice
Čišćenje divljih deponija na potezu Kadinjača i Kadinjača – Ponikve i potezu Lunovo Selo – Centar  i Lunovo Selo – LunaGrad Užice-Gradska uprava za poslove organa grada,opštu upravu i društvene delatnosti, Užice
Izvođenje radova na popravci puta Guvništa – Klisurica – potok u MZ Kamena GoraJP Direkcija za izgradnju „Prijepolje“ , Prijepolje  
Popravka dela  Majdanske ulice JKP“Niskogradnja“ Užice
Popravka dela ulice Užičke Vojske u MZ Turica u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja tvrdog šumskog puta na području ŠG „Užice“ Užice, putni pravac „Kosica- Čečarje“ Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Rekonstrukcija Jakšićeve ulice  sa krakom u MZ Rosulje u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka puteva u MZ Bioska JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Ugradnja jalovine i rad mašina u 2011. godini JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka ulica u MZ Krčagovo JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka kraka ulice Momčila Tešića u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Popravka dela puta za Panjak na Mokroj Gori L= 1200 mJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka dela puta  za Dobro Polje na Tari l=5000m JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Održavanje škarpe  na trasi kanalizacije duž ulica Drinske, Šarganske  i Užičke vojske u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
2012. GODINA
Predmet ugovora Investitor
Izgradnja rezervoara Bjelovac u MZ Ravni  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Dodatni radovi na izgradnji rezervoara „Bjelovac“  u MZ Ravni  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja potisnog cevovoda  od crpne stanice „Smiljanića most“ do rezervoara „Gradina“ i rezervoara „Gradina“ u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje dodatnih radova na izgradnji potisnog cevovoda  Smiljanića most- Gradina – deo poteza rezervoar Gradina – centar Nikojevića  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada kišne kanalizacije u Sremskoj ulici u Sevojnu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Završni radovi na rezervoaru Gradina – Užice  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja revizionog silaza radi  uvođenja kišnog kolektora u korito reke Đetinje  sa izgradnjom pristupne rampe JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada ulične slivne rešetke  u ulici Vidovdanskoj br. 144 u Užicu   JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada kišne kanalizacije i pristupnog puta  u OŠ“Slobodan Sekulić „ u Užicu  OŠ „Slobodan Sekulić“ Užice 
 Izvođenje dodatnih radova na  izradi kišne kanalizacije  i pristupnog puta u OŠ“Slobodan Sekulić“ u Užicu  OŠ „Slobodan Sekulić“ Užice 
Priprema i rekonstrukcija  lokalnog puta  i regulacija Šunjevarskog  i Terzića potoka  u MZ Zlakusa u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje dodatnih radova na pripremi  i rekonstrukciji  lokalnog puta  i regulaciji Šunjevarskog  i Terzića potoka  u MZ Zlakusa u UžicuJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Pripremni, zemljani i montažni radovi  na izmeštanju  i prespajanju  vodovodne i kanalizacione instalacije  ispred i ispod mostova u centru MZ Zlakusa- Užice JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka puta Bulibanovac – Đurovina na Tari  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Revitalizacija poljskih puteva u  MZ Kremna 1 JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Čišćenje Carinskog potoka  od nanosa i drugog šuta na deonici  naspram medicinske škole u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Revitalizacija poljskih puteva u  MZ Kremna 2 put Ljuto Polje- Ružića Do – Vračarića Kolibe JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Revitalizacija poljskih puteva u  MZ Mokra Gora Užice,
 Kotroman – Kršanje
JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Revitalizacija poljskih puteva u  MZ Mokra Gora Užice,
 Kotroman – Reljen
JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Čišćenje jaza iza Zrnjove vodenice  i restorana Tabana  od blatnog i muljnog nanosa u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Revitalizacija poljskih puteva u MZ Vrutci JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Čišćenje divljih deponija na području Grada Užica Grad Užice-Gradska uprava za poslove organa grada,opštu upravu i društvene delatnosti, Užice
Revitalizacija poljskih puteva u MZ Stapari  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada pešačke staze prema medicinskoj školi u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja šumskog puta Kosica- Čečarje L= 3,113 km , na deonici 0-000-1-000  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Izgradnja šumskog puta Kosica- Čečarje L= 3,113 km , na deonici 1+000-1+500  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Revitalizacija poljskih puteva u MZ Volujac , MZ Bioska  ,MZ Kačer JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka ulice Sremske u Sevojnu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja šumskog puta Derventa – Brezovački potok  L= 0,995 km , na deonici 0+000-0+995  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Izgradnja šumskog puta Stubline – Rečice   L= 3,907 km , na deonici 1+800-3+400  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice
Priprema i rekonstrukcija  lokalnog puta  i regulacija Šunjevarskog  i Terzića potoka  u MZ Zlakusa u UžicuJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja šumskog puta Divčibare – Ražana    L= 1,250 km , na deonici 0+000-0+250  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice,
Izvođenje dodatnih radova na pripremi  i rekonstrukciji  lokalnog puta  i regulaciji Šunjevarskog  i Terzića potoka  u MZ Zlakusa u UžicuJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izvođenje radova na sanaciji  fekalnog kolektora  na lokaciji u MZ Turica, Grad Užice- Nabavka, transport i ugradnja  kamene jalovine  za nivelaciju  stabilizaciju  probijene trase Grad Užice
2013. GODINA
Predmet ugovora Investitor
Izvođenje radova na sanaciji  fekalnog kolektora  na lokaciji  u Mz Turica , Grad Užice  Republika Srbija, Ministarstvo  Saobraćaja Beograd 
Sanacija depresije ispod Medicinske škole uUžicu   JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Čišćenje dna korita gradske plaže  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja akumulacije za veštačko osnežavanje ski staze „Briježđa“  Direkcija za  građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš 
Izgradnja kišne kanalizacije u ulici Miloša Obrenovića( I faza)  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Fekalna kanalizacija u ulici Braće Nikolića  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Nastavak primarnog vodovoda visoke zone Dobro Do  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada PHD rezervoara V= 2 X 75 M3 I gravitacionog cevovoda
DN 160 na regionalnoj  sanitarnoj deponiji “Duboko”
VGP Drava Ptuj , ogranak Beograd 
Regulacija Šunjevarskog potoka  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije Zlatara ( II faza) krak Popadići  Direkcija za  građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš  
 Izvođenje radova na izgradnji  fekalnog kolektora  Stočni Pijac – Javorac  u Ivanjici – I faza  JP. Direkcija za   izgradnju Opštine Ivanjica , Ivanjica 
Rekonstrukcija vodovodnih linija  radi  izgradnje u MZ Terazije JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Sanacija depresije ispred Medicinske škole  u Užicu   JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova  na popravci puta u selu Debelja, Nova Varoš   Direkcija za  građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš 
Čišćenje dna  korita gradske plaže  u Užicu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja šumskog puta Divčibare- Ražana  L= 4,548 km , na deonici 0+000-1+250 na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice 
Izgradnja šumskog puta Kosica- Čečarje L= 3,113 km , na deonici 1+000-1+150  na području ŠG Užice Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Užice, Užice e
Radovi na otklanjanju posledica  od elementarnih nepogoda  na nekategorisanoj putnoj infrastrukturi u u Opštini Bajina Bašta JP ”Direkcija za izgradnju” Bajina Bašta, Bajina Bašta 
Letnje održavanje puiteva  koji su izuzeti iz mrežedržavnih puteva I i II reda u Opštini Bajina Bašta  JP ”Direkcija za izgradnju” Bajina Bašta, Bajina Bašta 
Izvođenje radova na letnjem održavanju  lokalnih
( prekategorisanih ) puteva na teritoriji Opštine Ivanjica  za 2013. Godinu  :
1.Ivanjica- Rimski Most,
2.Kaona – Ivanjica ;
 3. Prilike – Jasenovo
Opština Ivanjica , Ivanjica
Izvođenje radova  na rekonstrukciji  saobraćajnice  sa pratećom infrastrukturom u ul. Radisava Karapetrovića u Ivanjici  JP Direkcija za izgradnju Opštine Ivanjica, Ivanjica
2014. GODINA
Predmet ugovora Investitor
Rekonstrukcija vodovoda „Ponikve“  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Rekonstrukcija  vodovodnih linija radi izgradnje  novih objekata  i pri rekonstrukciji ulica u MZ Centar  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Rekonstrukcija primarnog vodovoda u Sevojnu  kod hale mesinganih cevi i na platou slobodne zone       JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja vodovoda  i rezervoara za vodu za potrebe “Vizitorskog centra”  na Kokinom Brodu   Rezervat Uvac d.o.o. Nova Varoš 
Regulacija Uremovačkog potoka  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Rekonstrukcija vodovodnih linija u Drežniku  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izgradnja dela vodovodne mreže “Gornji Milanovac – Rudnik”  (deonica “Vezni šaht – Š3”) JKP Gornji Milanovac, Gornji Milanovac 
  Usluge održavanja horizontalne signalizacije u Bajinoj Bašti za 2013. godinu  JP ”Direkcija za izgradnj Bajina Bašta“,Bajina Bašta  
Ugradnja jalovine  i rad mašina na probijanju seoskih,  lokalnih  i nekategorisanih  puteva  iI iskopu, utovaru, odvozu, planiranju  i valjanju svih vrsta  materijala – zona sever  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Radovi na održavanju horizontalne signalizacije  JP ”Direkcija za izgradnj Bajina Bašta“,Bajina Bašta  
Radovi na rekonstrukciji puta “Prisedo- Rečica”  Nacionalni Park  Tara ,Bajina Bašta  
Radovi na rekonstrukciji puta “Mitrovac-Tankosin grob” Nacionalni Park  Tara ,Bajina Bašta  
Izgradnja I revitalizacija  poljskih puteva  II –Duboko, Ravni, Gostinica, Drežnik, Lunovo Selo   JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
2015. GODINA
Predmet ugovora Investitor
Rekonstrukcija vodovodnih linija u Drežniku  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja vodovoda u selu Draglica  Direkcija za  građevinsko zemljište i izgradnju opštine Nova Varoš, Nova Varoš
Nabavka materijala  i radova  za završetak  protivpožarnog  rezervoara  za vodu  i prstenaste  hidrantske mreže  oko nacionalnog ekološkog centra  i hotela “Čarobni breg” u Mokroj Gori  Park prirode „Mokra Gora“  d.o.o. Mokra Gora 
Ugradnja jalovine  i rad mašina na probijanju seopskih,  lokalnih  i nekategorisanih  puteva  i iskopu, utovaru, odvozu, planiranju  i valjanju svih vrsta  materijala – zona sever JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Usluge održavanja horizontalne signalizacije  JP ”Direkcija za izgradnju Bajina Bašta „,Bajina Bašta
Izgradnja  gravitacionog  vodovoda  na pravcima  prema Ravanjskom polju  I Bjelovcu  JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Podrška razvoju poslovne zone “Branoševac”  u Novoj Varoši- rekonstrukcija crpne stanice Branoševac  Republika Srbija, Ministarstvo Privrede  Beograd i Opština Nova Varoš 
Najznačajniji projekti realizovani  do 2009. Godine 
Predmet ugovora Investitor
 Vodovod Terazije-nabavka i ugradnja opreme JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Nabavka ,  isporuka i ugradnja jalovine za popravku lokalnih   puteva na teritoriji Opštine Užice za 2005. godinu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada platoa kod stolarske I mesinganih cevi  Valjaonica bakra A.D. Sevojno
Regulacija Koštičkog potoka u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Kišna kanalizacija u Beogradskoj ulici u Užicu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Završetak radova na vodovodu Terazije JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Popravka puta Kaluđerske bare-Dobro polje L=3.500 m,Tara JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova na popravci puta Trnava – Granica L= 2.600,00 m i Granica – Ješića potok L= 1.050 m , Opština Užice  Republika Srbija , Ministarstvo za kapitalne investicije Beograd
 Izvođenje radova nabavke,  isporuke i ugradnje  jalovine za popravku lokalnih   puteva na  teritoriji Opštine Užice za 2006. godinu  JP”Direkcija za izgradnju” Užice
Završetak radova na vodovodu Duboko JP”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izgradnja vodovoda Rakovo vrelo – Šanac u MZ Kremna
JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Zacevljenje potoka u ulici Norveških interniraca u   Užicu
JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja fekalne kanalizacije u Zlakusi – I fazaJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja kišne kanalizacije u Beogradskoj I  Studeničkoj ulici JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Tanaska Rajića u  UžicuJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja crpne stanice u KremnimaJKP “Vodovod” Užice  
Izvođenje radova nabavke I isporuke jalovine za popravku lokalnih   puteva na   teritoriji Opštine Užice za 2007. godinu – narelaciji  do 30 km JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izvođenje radova nabavke I isporuke jalovine za popravku lokalnih   puteva na   teritoriji Opštine Užice za 2007. godinu – na relaciji  do 40 km JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Sanacija lokacije srušene pošte -Izgradnja  potpornog zida u Užicu JP PTT saobraćaja, Beograd
 Izvođenje radova ugradnje jalovine na  teritoriji   Opštine Užice za 2007. godinu JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Fekalna kanalizacija u Zlakusi – II faza JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada vodovodne mreže i priključaka u ulici StudeničkojJKP “Vodovod” Užice, 
Izrada fekalne kanalizacije u ulici Studeničkoj JKP “Vodovod” Užice, 
Izvođenje radova nabavke I isporuke jalovine za popravku lokalnih   puteva na   teritoriji Opštine Užice za 2007. godinu – na  relaciji do 20 kmJP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja zemljanih puteva u Opštini Čajetina L=2.110 mOpština Čajetina
Izgradnja fekalne kanalizacije Novi most – Koštički  potok JP ”Direkcija za izgradnju” Užice
Izrada fekalne kanalizacije u ulici Vidovdanskoj ( u realizaciji) JKP “Vodovod” Užice 
Sanacija dela gradske deponije “Sarića Osoje” UžiceJKP”Bioktoš” Užice
Izvođenje radova ugradnje jalovine za popravku lokalnih   puteva na   teritoriji Opštine Užice za 2008. godinuJP”Direkcija za izgradnju” Užice
 Izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji dela ulice Braće Čolića u Sevojnu L=1.205 mJKP”Niskogradnja ” Užice
Izvođenje radova ugradnje tampona 0-60 mm u ulici Braće Čolića u Sevojnu L=1.205 mJKP”Niskogradnja ” Užice
Izvođenje radova na izgradnji kružnog puta u Zbojšici L=550 mJKP”Niskogradnja ” Užice
Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Lučići – Ledine – Vulovići , L=1.650mJKP”Niskogradnja ” Užice
Nasipanje platoa Novog mosta na Đetinji i asfaltiranje Šumadijske ulice u Užicu L= 110 mJP”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja puta potpeć – Breg – Groblje u MZ “Krvavci” L=240 mJP”Direkcija za izgradnju” Užice
Popravka puteva u MZ Lunovo Selo  L=218 mJP”Direkcija za izgradnju” Užice
Izgradnja kraka Zlatiborske ulice L=200 mJP”Direkcija za izgradnju” Užice
Rekonstrukcija dela ulice Stevana Mokranjca L= 110 m JP”Direkcija za izgradnju” Užice