GP"STABIL-PRO" d.o.o.. izvodi radove za Direkcije za izgradnju po raznim gradovima u Srbiji kao i za Republiku Srbiju. .

Delatnost preduzeća je izvođenje radova u niskogradnji, hidrogradnji i visokogradnji. Preduzeće izvodi radove pretežno u niskogradnji i hidrogradnji - instalacije kanalizacije i vodovoda,izgradnja i rekonstrukcija puteva i ulica, a u visokogradnji najčešće izvodimo zemljane i grube građevinske radove .

ISTORIJAT

P reduzeće postoji od 2001.godine i to kao GR STABIL-PRO , koje je 2005. godine preregistrivano u GP STABIL-PRO d.o.o. Užice .

KADROVI

S TRUČNI KADAR: dipl. građevinski inženjer - 1 zaposlen; građevinski inženjer - 3 zaposlena; finansijski sektor - 1 zaposlen; vozači teretnih vozila - 3 zaposlenih; rukovaoci građevinskom mehanizacijom - 3 zaposlena; poslovođa sektora mehanizacije - 1 zaposlen; nekvalifikovani radnici - sezonski zaposleni;

LICENCE

1. Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje,niskogradnje i hidrogradnje. Broj licence 310 1320 03 na ime Milan B. Jevtić dipl.ing.građ.
2. Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje,niskogradnje i hidrogradnje.Broj licence 410 1035 03 na ime Milan B. Jevtić dipl.ing.građ.
3. Odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije.Broj licence 414 B 65107 na ime Milan B. Jevtić dipl.ing.građ.
4.Odgovorni izvođač radova saobraćajnica Broj licence 415 G 800 12 na ime Milan B. Jevtić dipl.inž.građ.
5. Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima niskogradnje Broj licence 812 0914 07 na ime Borko P. Novitović, građ.inž.

ref lista na linku ovde
ref lista na linku ovde